En son yazılarım

 • 11-12-13 Ocak 2021 KOZMİK ENERJİ MASTER EĞİTİMİ 14-15-16 Ocak 2021 KOZMİK ENERJİ MASGISTER EĞİTİMİ 22-23-24 Ocak 2021 T

 • 1 -KOZMIK ENERJI KAHINLERI Dünyamız bir muammadır. Ve baktığımız şeyler yalnızca realitenin bütününü temsil ederler. Bu

 • FREKANSLAR NASIL ÇALIŞIR VE ŞİFA VERİRLER? Bu soruyu yanıtlamak için, gerçek dünyanın çeşitli enerji sistemlerinin yani

 • Kozmik Enerji Şifası nasıl çalışır Kozmik Enerji, “kanal” olarak adlandırılan kozmik bilgileri kullanarak kişinin fizik

 • Kozmik enerji bilgileri Lemur ve Atlantisliler döneminden geliyor. Eski Mısır, Tibet, Güney ve Kuzey Amerika’dan

 • İnsan sadece fiziksel bedenden oluşmuş bir varlık değildir. İnsan ruh, beden ve zihinle birlikte biyoenerji bilgisi taş

 • Kozmik Enerji Şifası nasıl olur , Modern Tıp’a desteği ve Uyumu Şifa kozmik frekanslar aracılığı ile yapılır. Bu frekan

 • Kozmik Enerji Hangi Hastalıkların Tedavisinde Yardımcı Olarak Kullanılır? Kozmik Enerji kanalları, kişilerin yaşam alan

 • Bir Sorun Yoksa, Kozmik Enerji Seansı  alınmalı mı ? Kozmik Enerji sadece ortaya çıkmış soruna yönelik çalışan bir şifa

 • Nasıl Kozmik Enerji Uygulayıcısı  Olunur ? Kozmik Enerji Uygulama Tekniğini arzu eden herkes öğrenebilir ve uygulayabil

 • Kozmik Enerji Uygulayıcı Eğitimi Dereceleri 1. derece – SEMİNERE + KORUMA TEKNİKLERİNE katılma 2. derece – Farun Buddha

 • “Her canlının ölümü tadacağını, ama sadece bazılarının hayatı tadacağını öğrendim.” Ağır bir ÖSS sorusu gib

 • 1871 yılında doğan “Tatanga Mani” ya da Yürüyen Boğa adlı, yaşamı boyunca doğayı anlamaya çalışan Stoney kı

 • Acı çekme bağımlılığı, uygulamalı bir anlaşmadan başka bir şey değildir…- Don Miguel Ruiz Etrafınızda olan biten

 • Çakralar Gözle görülmeyen altı bedenin hepsinin içinde yedi ana enerji merkezi ya da “çakra” yer almaktadır

 • Birinci çakra kundalini çakrası : Bu parlak kırmızı renkli, etki edici çakra (tüm tek sayılı çak-ralar dışa dönük, etki

 • İkinci Çakra Hara Çakrası Bu sıcak turuncu renkli, kabul edici, kavrayıcı çakra, bedenin orta yerinde tam göbek deliğin

 • Üçüncü Çakra Güneş Sinir Ağı Çakrası : Bu güneş sarısı, etki edici çakra, güneş sinir ağının tam orta­sında, göbek deli

 • Dördüncü Çakra Kalp Çakrası : Dördüncü çakra zümrüt yeşili renkte, göğsün ortasmda bulu­nan, kavrayıcı, kabul edici ene

 • Beşinci Çakra Boğaz Çakrası Bu safir mavisi, etki edici çakra boynun dibindeki oyuk kıs­mın tam üstünde bulunur; bedenl

 • Altıncı Çakra Üçüncü Göz Çakrası B u parlak çivit mavisi, kabul edici çakra alnınızın ortasmda iki kaşınızın birleşme n

 • Yedinci Çakra Taç Çakra Bu menekşe moru, etki edici çakra başm en tepesinde sanki bedenin üstünde yüzer gibi durur. Bed

 • Sekizinci Çakra Altın Güneş Çakrası Sekizinci çakra, auranın dışında ve tepesinde yer alan, altın renkli güneşe benzer

 • Ayak çakrası, ayak tabanının tam ortasındadır. Ayak çakrala-rınız da tıpkı el çakralarmız gibi duruma göre içe alıcı, k

 • El Çakraları Avuçlarmızın tam ortasmda el çakralannız bulunur. Koşulla-x\.ra göre etki edici ya da kabul edici olurlar.

 • Güneş Sistemi’nin 8 gezegeninden biri olan Dünya hakkında bilinmeyenbelki milyonlarca, belki de daha fazla şey var. Pek

 • ANTİKYTHERA’da BULUNAN YILDIZ HESAP MAKİNESİ 1900 Yılında Paskalya’dan birkaç gün önce , Yunanlı bir grup s

 • DENDERA’DAKİ ELEKTRON TÜPLERİ Mısır’da Dendera’da bulunan geç ptolemik dönemden kalma Hathor tapınağı

 • Aura ya da enerji alanı konusuna girmeden önce enerji kavramıyla ilgili olarak ne anladığımızı ve ne anlatmak istediğim

 • Uygun sınırları belirlemek, bütün psikolojik yöntemlerin ana kuralı ve bütün ilişkilerin temel hoşnutluk ya da tartışma

 • İnsan aurası, fiziksel bedeni çevreleyen ve çeşitli renklerde algılanan bir enerji alanıdır. Bu alan bedeni her yönden

 • 19. yüzyılın sonlarında Irak Ninova’daki Asurbanipal kütüphanesinden kurtarılan Sümer tabletinin Asur kopyası ola

 • Aurayı ya da enerji alanını göremesek bile hepimiz bir şekilde enerji alanını deneyimliyoruz. Bu konuda herhangi bir bi

 • 1959’da William and Mary Üniversitesinden Dr. Leonard Ravitz, İnsan Enerji Alanının kişinin zihinsel ve psikolojik duru

 • Aura, yani insan enerji alanı, durugörürler tarafından genellikle mavimsi beyaz olarak algılanır ancak her zaman mavims

 • Bunlar, renkler hakkında genel görüşlerdir. En doğru olan yorumlar hiç kuşkusuz sizin yorumlarınız olacaktır. Pembe: İy

 • Enerji tıbbına göre fizik beden, aura olarak tanımlanan enerji alanının oluşturduğu negatifin fotoğrafı gibidir. Başka

 • Auranın enerjetik örüntüsünü değiştiren etkenler fiziksel, zihinsel – duygusal ve süptil etkenler olmak üzere gru

 • Bazı düşünce ekollerine göre fizik bedenden dışarı taşan auranın çeşitli katmanları vardır. Bu katmanlara enerji bedenl

 • Daha önce de söylediğimiz gibi prana dediğimiz hayat enerjisi şakralardan giriş yapar. En dış katmandaki şakralar aldık

 • Aura Görmeyi Geliştiren Alıştırmalar İnsan gözüyle aura görmeyi öğrenebilmek için gözlerinizi ve bakışlarınızı doğru şe

 • Auranıza Kelt örgüsü uygulamak için şunları yapmalısınız (süre, yaklaşık 1 dk): 1. Ellerinizi açın, uyluklarınızın üzer

 • Bedeninizi Dinleme Alıştırması 1. Oturabileceğiniz ya da uzanabileceğiniz rahat bir yer bulun. 2. Derin soluklar eşliği

 • İyileşmenin On Temel İlkesi “İyileşmek” bütünlük anlamına gelir. Bu nedenle tüm alanlarda iyileşmek için sa

 • Baş Olası Etmenler Öfkeli, bunalmış, yargılayıcı, aymaz, dik başlı olmak ve kendini eleştirmek. Kısıtlı düşünce biçimin

 • Gözler Olası Etmenler Çevrenizde gördüklerinizi beğenmemek. İnsanlardan, olaylardan kuşku duymak. Engeller, sınırlar gö

 • Ağız Olası Etmenler Anlayış yoksunluğu, bağnazlık, düşünce kıtlığı. Kötü tu­tumlu olmak, incitici konuşmak, eleştirmek,

 • Dişler Olası Etmenler Utanç, suçluluk, korku, öfke, kınama ve üzüntüye takı­lıp kalmak. Güçlü kararlar alamamak. Kendin

 • Boyun Olası Etmenler İlişki sorunları. Duyguları aktaramamak. Biri sizi boğaz-lıyormuş gibi sıkışmış, kasılmış, baskı a

 • Olası Etmenler İlişki sorunları. Duyguları aktaramamak. Biri sizi boğaz-lıyormuş gibi sıkışmış, kasılmış, baskı altında

 • Omuzlar Olası Etmenler Dünyanın ağırlığı altında ezilmek. Zorlanma, gerginlik ve kaygıya takılıp kalmak. Güvensizlik, k

 • Eller Olası Etmenler Yaşamın üstesinden gelememek. Sürekli “Bunlarla başa çıkamıyorum/’ demek. Kendiniz dış

 • Parmaklar Olası Etmenler Dokunma, tutma, bırakma, verme ve alma becerileri yoksunluğu. Bedendeki beş temel çakrayla; kö

 • Olası Etmenler Yaşamın güçlükleri, gerilimi ve beklentileri karşısında bunalmak. Engel algılarından ötürü korku. Geçmiş

 • Dizler Olası Etmenler Denetim, suçlama, yargılama, öfke, dargınlık, hüsran, katılık. Sıkışmış hissetmek. Geçmişten bir

 • Ayak Parmakları Olası Etmenler Yargılama, reddedilme, yabancılık, yitiklik, kararsızlık duyguları; bir köşeye kıvrılıp

 • Topuklar Olası Etmenler Kafa karışıklığı, iç çatışma, kuşku. Benliğinizin özünü sorgulamak. Kararlarınızdan kuşkuya kap

 • Göğüsler Olası Etmenler Başkalarına bol keseden dağıttığınız şefkadi, korumacı sevginin size verilmemesi. Başkalarından

 • Gri Bedeninizi taramayı öğreniyorsanız gri işe yarar bir renktir. Bedeninizde ya da auranızdaki tıkanıklıkları bulma­nı

 • Gümüş Gümüş huzur ve kararlılığın rengidir. Gerginliği çözer, dinginlik getirir ve farkmdalığı genişletir. Gümüş rengi

 • Mavi Mavi aklı yatıştırarak bir huzur ve dinginlik duygusu ya­ratır. Bu renk sinirleri yatıştırır, iltihabı yok eder ve

 • SIKLAMEN Siklamen en derin içsel bilgeliğin rengidir; gerçeği, du­ruluğu ve inancı esinler. Siklamen ayrıca yaşam coşku

 • PEMBE Pembe koşulsuz sevginin enerjisidir. Duygusal sorunları çözme, kendini kabullenme ve dinginlik getirme gibi eşsiz

 • TURKUVAZ Turkuvaz sizi duygularınız ve sezgilerinizle bağlantıya geçirir. Özgüven kurar, iletişimleri geliştirir ve yür

 • Menekşe Menekşe rengi sinir sistemini yeniler; uykusuzluk, ruh­sal rahatsızlıkla, fiziksel hastalıklar ve beyin sakatla

 • Turuncu Turuncu sağlıksız duygu­ların iyileştirilmesi için önerilen tedavilerin çoğunda kullanı­lıyor; çünkü bu rengin

 • ALTIN SARISI Altın rengi bolluğu üzerine çeker, sinir sistemini genişletir ve farkındalığı arttırır. Bilgelik, temel bi

 • Uriner Sistem: Üriner sistemin işlevi suyu fıltreleme süreçlerinin ar­dından bedende dolaştırıp çeşitli sistemlere temi

 • Siyah Siyah koruma, güç ve kaçışın rengidir. Disiplin, ısrar ve saygıyla bağlantılıdır. Yeni deneyimlere açılan bir kap

 • Beyaz Beyaz bütün renk dizisini barındırır ve tüm bedeni iyi­leştirir. Bedeni toksinlerden arındırıp temizlemekte bire

 • Çivit Mavisi Çivit mavisi baş, gözler, kulaklar ve burnu etkileyen hastalıkların tedavisinde yardımcıdır. Sezginizi güç

 • İskelet Sistemi İskelet sistemi bedenin temelini oluşturur, onu destek­ler. Ayrıca öbür bedensel sistemleri dış etkiler

 • Kırmızı   Kırmızı sınırsız enerji, ısı, canlılık ve güç barındırır. Coş­ku, tutku, tensellik, cesaret, iyimserlik,

 • Kahverengi Kahverengi toprağın, kış uykusunun, bakımın ve karar­lılığın rengidir. Doğayla, hayvansal bilgelikle ve evre

 • Leylak Açık lavanta, leylak rengi sizi sezgilerinize bağlar, esin­lenmenizi sağlar ve manevi farkmdalığmızı genişletir.

 • Yeşil Bu renk korkunun üstesinden gelmeye yardımcıdır; be­deni yatıştırır, öfke ve bunaltıyı çözer. Geçmiş sorunlarla u

 • Kendinizi iyi hissetmediğinizde, uzanın ve kendinizi bir bulutun uzerinde uzanmış olarak, birçok melek tarafından etraf

 • Sindirim Sistemi Sindirim sistemi besinleri parçalayarak tüm bedenin en iyi şekilde çalışması için gereken enerjiyi olu

 • Tarihçesi çok eskilere dayanır. Eski mısır’da, Çin’de ve Hindistan’da eski çağlarda yoğun biçimde kullanılmaktaydı. Son

 • Renklerle iyileşme harika: Herhangi bir yerde, zamanda yapabilirsiniz ve çoğunlukla anında işe yarıyor. Renk, elleri­ni

 • Karaciğer Olası Etmenler Saldırganlık, öfke, suçluluk, korku, nedensiz hüsran. Kendinizi cezalandırma, gelişiminizi bal

 • KAN Olası Etmenler Gerilim, mutsuzluk, reddedilme, suç, utanç, kuşku ve direnç yaşamak. Bir aile üyesi, eş, yakın dost

 • Bedeninizin Sistemleri : Bağışıklık Sistemi________________________ Bağışıklık sisteminin işlevi virüsleri, bakterileri

 • HER PARMAĞA ÖZGÜ MEDİTASYONLAR Aşağıdaki meditasyonlar, parmaklarınızın ve onların içindeki güçleri, onları farkına var

 • TON ( DUYDU , HİS ) SKALASI , DERECESİ VAR OLMANIN SONSUZ VE HUZURLU SAKİNLİĞİ 40,0 POSTALAR 30,0 OYUNLAR 22,0 AKSİYON

 • Bir şeyi çok isterseniz olmaz. Neden olmaz? Çünkü çok istiyorum demek “Bende yok,” demektir. “İhtiyacım var,” demektir.

 • İÇSEL GÜNEŞ Hathor Gezegen Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla 11 Ocak 2014 Hathorlara göre, yaşam gücümüz (veya sekhem) sola

 • Hayat Ağacı Hathor Gezegen Mesajı Tom Kenyon kanalıyla 26 Mart 2014 Bizim perspektifimizden siz Hayat Ağacısınız ve Yaş

 • Ben, ———– , fiziksel bir insan odağı olarak, tüm boyutlarda bulunan, geçmiş, şimdi ve gelecekte

 • Epilepsi(sara):Eziyet çekme.Hayatı reddediş,hayatla büyük bir mücadele verme,kendine yönelik şiddet. Amfizem:Yaşam kork

 • Bu çalışma çok etkili ve çabuk etki gösteren bir çalışmadır çalışma suresince rahat ve kendinizi kasmamaya bakın.rahat

 • Birinci adım olarak kireçlenmeyi meydana getirici maddelerden uzak durmamız lazım. 1 – Kimyasallar Flouride, Chlo

 • Bedeni belirli bir süre terk ederek çeşitli yerlere düşünce hızı ile gidip, gidilen yerlerde meydana gelen olayları izl

 • Tanrısal kaynağa geri yükselmekteyken hayatımıza giren pek çok eş ruh ile karşılaşacağız. Bunlar aile üyeleri, samimi o

 • Bilgisayar ekranları, tabletler ve TV önünde tek bir noktaya bakarak çok fazla zaman harcıyoruz, gözlerimiz sağlıklı ka

 • Ürünler ilaç değildir, gıda takviyesidir. Bağışıklık sistemi hastalıklarla mücadelede çok önemlidir. İmunfort® reishi m

 • Depresyon Giderek karmaşıklaşan toplumumuzda iki yakayı bir araya getirip yaşama tutunmaya çalışma baskısının altında e

 • Ruhun Yasaları DENGE YASASI: ORTA YOLU BULMAK Nasıl yerçekimi evreni bir arada tutan bir yapıştırıcı ise, denge de evre

 • Hayatımızı Daha Yaşanabilir Bir Hale Getirebilmek İçin •Ufak şeyleri dert etmeyin! • Erkenden kalkmaya alışın! • Hayatı

 • DEHŞET: Dehşet, çılgına dönmüş korkudur ve normal dü­zeydeki korku duygularının uzun zamandır görmezden gelinip önemsen

 • Aşağıdaki İzometrik Baş Ağrısı Giderme egzersizi baş ağrılarının üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır (süre, yaklaşı

 • Olumsuz (Zehirli) Düşünceleri Dönüştürmenin On Yolu Öfkenin veya korkunun bir odanın havasını elektriklendirebilme tarz

 • Farkındalıklı İNSAN 1- Bu insanlar, yaşamın her yönünü severler, şikâyet etmekle ya da olayların daha değişik olmasını

 • YENİ BİR ALIŞKANLIK ALANI OLUŞTURMAK Alışkanlık alanınızı yeniden yapılandırmak için zihninizi kullanmaya dayanan aşağı

 • Zihnimizi zorladigimizda çesitli kimyasal reaksiyonlar sonucu beyindeki sinir uçlari uyarilarak yeni hücrelerin yapilan

 • Affetmek, başkalarının yarattığı koşullardan ve yanlışlardan dolayı kendimize acı vermeye, ya da başkasının bize acı ve

 • Gelecek korkusunun temeli geçmiş deneyimlerdir. Kor­ku dolu kişiler ihanet, yalan, ön yargı, döneklik, suçlama, reddetm

 • Nefret kendisini çeşitli yollarla gösterir; çoğunlukla baş­ka bir mahalle, din, kültür ya da ulustan kişilere yönelik k

 • Birçok kişi kendilerini ve çevrelerindekileri denetleme­ye çalışarak yığınla gerginlik, zorlama ve kaygı yaratır, kendi

 • “Ne utanç verici!” ya da “Kendinden utanmalısın.” gibi deyimler dışında utanç pek sözü edilmeye

 • Ne zaman kendinizi eleştirseniz, beğenmeseniz ya da başkalarının size yönelik eleştirilerini kabullenseniz bedeni­niz y

 • Tüm adalet sistemi suçluluk ve masumiyet üzerine ku­ruludur; hepimiz suçun ağır sonuçları olduğunu biliriz. Bi­linçli y

 • Dargınlık bastırıldığında ve dile getirilmediğinde öfke­ye dönüşen derin bir incinmedir. Genellikle bir aile üyesi ya d

 • Pek çok kişi kendilerini ve çabalarını başarısız diye nite­ler, amaçlan için uğraşmayı bırakmak için bu etiketi gerekçe

 • KUNDALİNİ: Bu birinci çakra enerjisinin Sanskrit dilinde­ki karşılığıdır. Ateşli kırmızı renkli bu enerji kimi zaman me

 • Ergenlik sivilcesi: Kabul edememek, kendini beğenmemek Olumlama: Kendime duyduğum sevgi ve anlayış vücuduma ve yüzüme y

 • Gerginliği Giderme Yöntemleri : Yüzünüzde büyük bir gerilimi tutuyor olabilirsiniz. İşte size gerilimden hızlı kurtulma

 • XX. yüzyılın başında Walter Cannon çok temel bir kavram olan akardenge kavramını; vücudun temel içsel parametrelerinin

 • Biz, gezegenin insanlari, dis dunyayi anlamaya can atiyoruz. Analitik dusunceli kisiler ya salt anlayabilmek adina ya d

 • Holografik Prensip ve Kozmik Enerji İçindeki Enerji Alanlarının Titreşimi Son yıllarda biyoloji alanındaki hızlı gelişm

 • Dunyamiz bir muammadir. Ve baktigimiz seyler yalnizca realitenin butununu temsil ederler. Bunlar, bir zamanlar ogrencis

 • Son zamanlardaki ciddi doğal afetlere karşılık olarak kalplerimizi birleştirelim. 30 yıl önce, bazılarınız Apollo 13’ün

 • Deepak Chopra Bolluğun sırrını aramaya çıkan genç bir adam ile ilgili kadim bir Vedik öykü vardır. Aylar boyunca tüm ül

 • Aynalık enerjisi, ruhsal tekamülümüzde korkularımızın farkındalığına hizmet eden karma prensibi kadar önemli bir araçtı

 • “Yeryüzünün, Ley ağı sayesinde yansıyan yaşam gücü, aynı Pranik alanın parçaları olmaları nedeniyle Güneşinki ile de sı

 • Elektronun Macerası Varoluşun evrendeki başlıca macerası, evreni dolduran milyarlarca elektronun macerasından mı geçmek

 • Günümüz biliminin ulaştığı noktaya baktığımızda evrende herşeyin birebir iletişim halinde olduğunu, sonsuz kainatın son

 • ELDERS (Büyükler Meclisi) Anrita Melchizedek kanalıyla Kozmik Mirasınızı daha çok anlamak için, yaklaşık M.Ö. 11,000′de

 • Toprağın kendinden kaynaklanan enerjilerin de karsinojenik etkisi olabiliyor. Muhtemelen jeolojik kırılmalarla ve yeral

 • 1993 senesinin sonlarında doğru, bağımsız olarak Maya takvimi araştırmalarıma başladığımda, söz konusu “bitiş tarihinde

 • Bilim adamları insan anlayışını değiştirecek olan genetik keşfi selamlıyor Steve Connor, Bilim Editörü 23 November 2006

 • Empatik hastalıklar kendinizin olmayan semptomları tezahür ettirdiğiniz hastalıklardır. Birçok hasta ilaçlara veya psik

 • Bu makalede bedenimizin nasıl bilincimizin holografik yansıması olduğunu ve bu hologramı nasıl direkt olarak etkilediği

 • Gary Douglas ve Dain Heer Dünyaya Otizm, Dikkat Eksikliği Sendromu, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Obsesif

 • – ÖZET Biyo manyetoloji ilkelerine göre tüm maddeler dolayısıyla insan vücudu manyetik özelliğe sahiptir. Güneş,

 • Bazı kişilerin sürekli kötü ilişkiler yaşamasının ya da ilişkiyi yürütememesinin ve bekar kalmasının nedeninin bir genl

 • Son derece ses getiren yazımızı not halinde derleyerek tek solukta okunabilir bir hale getirdik sizler için. Kaynakları

 • Jeopatik stresin belirtileri Bitkin, yorgun, halsiz, tükenmiş Çok fazla sayıda baş ağrısı, sinüzit Depresyon, yoğun end

 • Hikaye şu konuya değiniyor..hani bazen birileri ile yaşadığımız deneyimler olunca şöyle bir yorum alırız ya ” O s

 • Frekansını Yükselt Şifalan. Bir dalganın belli bir zaman birimi (genellikle saniye) içerisinde tekrarlanma sıklığına, y

 • Taç Çakrayı Germe Enerji doğal olarak başınızın üst tarafında birikir, ancak başınızın üzerindeki enerji istasyonunuz o

 • Bizim vücudumuz evrenin bir minyatür kopyasıdır. İnsan bedeninde 72.000 enerji kanalları var. Nadi hayat enerjisi Prana

 • RENKLER Tarihçesi çok eskilere dayanır. Eski mısır’da, Çin’de ve Hindistan’da eski çağlarda yoğun biçimde kullanılmakta

 • Sevgi, saygı ikilemi tuzaklar  İnsanın sevgi halleri:  Sevgi salt kavram olarak değerlendirildiğinde çeşitli duyguları

 • Sinirleri Güçlendirme Teknikleri Zihnimizi zorladigimizda çesitli kimyasal reaksiyonlar sonucu beyindeki sinir uçlari u

 • Affetmek, başkalarının yarattığı koşullardan ve yanlışlardan dolayı kendimize acı vermeye, ya da başkasının bize acı ve

 • Mutlaka okuyun 1- Beyin açık havadayken ve ayaktayken daha iyi çalışır. İnsan beyninin ayaktayken yaklaşık yüzde 10 dah

 • orus Nefesi ve Torus Gücü Uzunca bir süredir Torus örüntüsü ile ilgili bitmek bilmeyen araştırmalar içine daldım. Çünkü

 • Duru görüde Sağ-Sol Beyin Beynin iki yarım küresini birbirine bağlayan korpus kallosum denen ve sinir liflerinin yaptığ

 • Magnezyum Eksikliğine Bağlı Oluşan 37 Sağlık Problemi Sene, 1936… Yer, 74. Amerikan Senatosu … 2. oturumda senato kayıt

 • Son günlerde tüm zamanların en yoğun ve baskıcı enerjileri ile karşı karşıyayız. Geçmişte halletmediğimiz, halı altına

 • Sweep nefes; sorunlu olduğun düşündüğünüz çakranızı süpürüp, şifalandırmak için kullanılan nefes uygulamasıdır. Çakrala

 • Hayatınızdaki Herkes Bir Çakranızda Taht Kurar.. Bedeninizin duygularınızın aynası olduğunun farkında mısınız? Peki hay

 • Yalnızlık, insanın her yaşta ve her yaşam realitesinde birinci sorunudur. İnsanların iyi kötü yaptığı tüm eylemlerin de

 • Diyafram nefesi al! Son yılların gözde emir cümlesi… Ülkemizde nefes farkındalığının başlaması son on yılın gelişmesi…

 • Nefes… Yaptığınız hayat anlaşmalarının eseri ve esiri olduğunuzun farkında mısınız? Hayat boyu anlaşmalar yaparız

 • Kendinizi üzgün ya da savunmasız hissediyorsanız, mer­kezi sinir sisteminizi yöneten enerji yolu olan merkezi meridyen

 • Paulo Coelho’dan Hayatımıza Işık Tutan Bir Bilgelik Hikâyesi ‘’Akra’da Bulunan El Yazması’’ Hiç bir dine mensup olmayan

 • Bilmenin Bilmi: Herşeyi bilme yeteneğiniz var. Çünkü bilinen her şey Büyük Tanrı Bilinci’nde mevcuttur. Ve bu Tanrı Zek

 • Korunma Teknikleri Kozmoenerji operatörü 4 farklı korunma yöntemi kullanır. Midye kabuğu,Altın pyramid ve enerjetik bir

 • Hoşgörü, insanlığın bir parçasıdır. Hepimizin hataları ve eksikleri var… Hoşgörü, doğanın ilk yasasıdır. Eğer, öf

 • Gönlüm dilime dargın,dilim gönlüme, Gönlüm duygularını anlatamadığı için kızarken dilime.. Dilim anlatamayacağı şeyleri

 • Asla bir aptalla tartışmayın.Önce sizi kendi seviyesine çeker ve sonra tecrübesiyle sizi yener. Mark Twain

 • Dünyayı iyileştirmek, kendini iyileştirmektir. Dünyayı senin dünya görüşün yaratır. Bu sana son derece karmaşık, saçma,

 • Her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır. Eğer elleriniz diken yaralarıyla kan revan içinde kaldıysa, güle dokunmanız

 • Bir aynada seyrettim âlemin cümlesini. Aynam nokta, sırrım nokta. Umduğum kadar büyük değilmiş; Dünya nokta, ben nokta.

 • Sevginin İtalyanca karşılığı amore ‘dir, kökü ise latincede ölümsüzlük anlamındaki a-mors sözcüğünden gelir. Bu d

 • “Vizyonunu genişlettiğinde dünyanın küçüldüğünü göreceksin… Vizyon ve gerçeklik bir ve özdeştir. Hissetmeyi

 • Açılmamış Kanatların Büyüklüğü Bilinmez. Andre Gide

 • ”Ruhun inceliklerini, çehrenin çizgilerinde okuyabilecek bir ilim var mıdır? ” William Shakespeare –

 • Kimseye birşey öğretemezsiniz, sadece cevabı kendi içinde bulmasına yardımcı olursunuz. Galileo

 • Ey kör bu yer bu gök bu yıldızlar boştur boş. Bırak onu bunuda gönlünü hoş tut hoş. Durmadan kurulup dağılan bu evrende

 • Yüzde ısrar etme, doksan da olur. İnsan dediğinde, noksan da olur… Sakın büyüklenme, elde neler var. Bir ben varı

 • Kamil  odur ki koya dünyada bir eser.. Eseri olmayanın yerinde yeller eser … Mevlana

 • Yüksekleri hedefleyen, gelişimine tutkuyla bağlı bir insan, dağları yerinden oynatabilir, imkansız görünen durumlara çö

 • Insanlar başkalarının kusurlarını görmek hususunda keskin gözlere sahip kartallara benzerler. Kendi kusurlarını görmekt

 • Gönlüm dünleri aranıp, feryat etme Zevk almak için yarınlar icat etme. Dünler düş olup gitti, yarınlar ise hayal. Cahil

 • Ey can; Kimseyi kırma . Sözden ağırı yoktur… Beden çok yükü kaldırır ama .. Gönül her sözü kaldıramaz.. Mevlana

 • Sabret ki her şey hissettiğin kadar derin ve sonsuz olsun… Sabret ki her şey gönlünce olsun. Mevlana

 • Akıl süsü dil..dil süsü sözdür. İnsanın süsü yüz..yüzün süsü gözdür. İnsan sözünü dili ile söyler..söz iyi olursa yüzü

error: Content is protected !!