Author: sehnazd

1959’da William and Mary Üniversitesinden Dr. Leonard Ravitz, İnsan Enerji Alanının kişinin zihinsel ve psikolojik durumuna göre değişiklik gösterdiğini belirlemiştir. Bu alanın, düşünce süreçleriyle ilişkide olan bir alan olduğunu belirtmiştir. Buna göre, bu düşünce alanındaki değişimler, psikosomatik belirtilerin oluşmasına sebep olmaktadır. Okült bir özdeyiş de, “Bütün...

Aura, yani insan enerji alanı, durugörürler tarafından genellikle mavimsi beyaz olarak algılanır ancak her zaman mavimsi beyaz olmayıp farklı renklerde de görülebilir. Yetenekli medyumlara göre bu renklerin bulanıklık ya da yoğunluk derecesi, renklerin aura içinde bulunduğu yerler bireyin zihinsel ve duygusal durumuyla, sağlığıyla yakından ilişkilidir....

Bunlar, renkler hakkında genel görüşlerdir. En doğru olan yorumlar hiç kuşkusuz sizin yorumlarınız olacaktır. Pembe: İyileştirici mizah anlayışı, aşağılamadan, suiisti­malden korunma, kararsızlık. Turuncu: İkinci çakra, duygular, kaslar, öfke, duyarlılık, şifa. Sarı: Üçüncü çakra, akıl, bağışıklık ve korunma, sabırsız­lık, korku. Yeşil: Dördüncü çakra, el çakraları, sevgi, değişim, şifa, hayal kırıklığı,...

Enerji tıbbına göre fizik beden, aura olarak tanımlanan enerji alanının oluşturduğu negatifin fotoğrafı gibidir. Başka bir deyişle fizik beden, auranın enerjetik yapısına ve titreşim gücüne göre biçimlenmekte ve bütünlüğünü korumaktadır. Bu nedenle aura düzeyindeki her değişim fiziğe yansır. Bu değişimlerin fizikteki yansımaları kendini tükenmiş veya...

Auranın enerjetik örüntüsünü değiştiren etkenler fiziksel, zihinsel - duygusal ve süptil etkenler olmak üzere gruplandırılabilir. Fiziksel etkenler; yenilen ve içilen gıda maddelerinin çeşit ve kalitesi, ilaçlar, solunan havanın kalitesi, fiziksel egzersiz yapıp yapmama, fiziksel yorgunluklar, dinlenme süreçleri ve giydiklerimizin (naylon ve sentetik giysiler zararlı, pamuklu, yün...

Bazı düşünce ekollerine göre fizik bedenden dışarı taşan auranın çeşitli katmanları vardır. Bu katmanlara enerji bedenler de denir. Kimi ekoller üç, kimi ekoller dört katmandan kimi ekoller ise yedi temel katmandan veya süptil bedenden söz eder. Genel sağlık için her bir katmanın enerjetik olarak güçlü...

Daha önce de söylediğimiz gibi prana dediğimiz hayat enerjisi şakralardan giriş yapar. En dış katmandaki şakralar aldıkları enerjinin frekansını biraz düşürüp bir alt katmandaki şakralara iletir. O katmandaki şakralar da aldığı enerjinin frekansını düşürüp bir alt katmana iletir. Bu böyle devam ederek, hayat enerjisi fizik...

Aura Görmeyi Geliştiren Alıştırmalar İnsan gözüyle aura görmeyi öğrenebilmek için gözlerinizi ve bakışlarınızı doğru şekilde ayarlamanız ve odaklamanız gerekir. İnsan gözü, yalnızca ışığı yansıtan objeleri ve süreçleri gören optik bir araçtır. Eğer görüşünüzü ışığı yansıtan nesneler üzerine odaklanmayacak şekilde yapılandırabilirseniz; aurayı, enerjinin akış frekansını ve diğer...

Auranıza Kelt örgüsü uygulamak için şunları yapmalısınız (süre, yaklaşık 1 dk): 1. Ellerinizi açın, uyluklarınızın üzerine yerleştirin ve parmaklarınız açık olarak birkaç dakika boyunca öylece tu­tup kendinizi topraklayın. Enerji, bacaklarınızdan aşağı doğ­ru inecektir. 2. Ellerinizi birbirine sürtün. Bu, iki eliniz arasmda ener­ji meydana getirecektir. Örgü, siz enerjiyi...

Bedeninizi Dinleme Alıştırması 1. Oturabileceğiniz ya da uzanabileceğiniz rahat bir yer bulun. 2. Derin soluklar eşliğinde otuzdan geri sayarak aklını­zı ve bedeninizi gevşetin. 3. Bedeninizde ağrıyan ya da tıkalı olduğunu düşündü­ğünüz bir alana odaklanın. 4. Ellerinizi koyduğunuz bu bölgeye birkaç dakika bo­yunca yeşil rengi soluyun. 5. Bedeninize "Bana söylemek istediğin...

error: Content is protected !!