Aura

Daha önce de söylediğimiz gibi prana dediğimiz hayat enerjisi şakralardan giriş yapar. En dış katmandaki şakralar aldıkları enerjinin frekansını biraz düşürüp bir alt katmandaki şakralara iletir. O katmandaki şakralar da aldığı enerjinin frekansını düşürüp bir alt katmana iletir. Bu böyle devam ederek, hayat enerjisi fizik...

Aura Görmeyi Geliştiren Alıştırmalar İnsan gözüyle aura görmeyi öğrenebilmek için gözlerinizi ve bakışlarınızı doğru şekilde ayarlamanız ve odaklamanız gerekir. İnsan gözü, yalnızca ışığı yansıtan objeleri ve süreçleri gören optik bir araçtır. Eğer görüşünüzü ışığı yansıtan nesneler üzerine odaklanmayacak şekilde yapılandırabilirseniz; aurayı, enerjinin akış frekansını ve diğer...

Auranıza Kelt örgüsü uygulamak için şunları yapmalısınız (süre, yaklaşık 1 dk): 1. Ellerinizi açın, uyluklarınızın üzerine yerleştirin ve parmaklarınız açık olarak birkaç dakika boyunca öylece tu­tup kendinizi topraklayın. Enerji, bacaklarınızdan aşağı doğ­ru inecektir. 2. Ellerinizi birbirine sürtün. Bu, iki eliniz arasmda ener­ji meydana getirecektir. Örgü, siz enerjiyi...

error: Content is protected !!