Bedenin Dili

Bedeninizi Dinleme Alıştırması 1. Oturabileceğiniz ya da uzanabileceğiniz rahat bir yer bulun. 2. Derin soluklar eşliğinde otuzdan geri sayarak aklını­zı ve bedeninizi gevşetin. 3. Bedeninizde ağrıyan ya da tıkalı olduğunu düşündü­ğünüz bir alana odaklanın. 4. Ellerinizi koyduğunuz bu bölgeye birkaç dakika bo­yunca yeşil rengi soluyun. 5. Bedeninize "Bana söylemek istediğin...

İyileşmenin On Temel İlkesi "İyileşmek" bütünlük anlamına gelir. Bu nedenle tüm alanlarda iyileşmek için sağlıklılığı olası kılan tüm yönleri ele almalıyız. 1. İlke_________________________________ Sağlığınıza öncelik verin. Parlak bir sağlık ve zindeliği hak eden değerli bir varlık olduğunuz anlamına gelir bu. Sağlığınıza öncelik vermek düşüncelerinizi inceleme olanağı verir. Hastalığınızın,...

Baş Olası Etmenler Öfkeli, bunalmış, yargılayıcı, aymaz, dik başlı olmak ve kendini eleştirmek. Kısıtlı düşünce biçimine sıkışmak, deği­şime direnmek. Çok fazla yük taşımak ve aşırı düşünmek yüzünden yaşamdan bunalmak. Her zaman bir şeylerle uğ­raşmak ya da yapılması gerekenler konusunda kaygılanmak. Mükemmelcilik: "Doğru yapılacaksa benim dediğim gibi ya­pılmalı."...

Gözler Olası Etmenler Çevrenizde gördüklerinizi beğenmemek. İnsanlardan, olaylardan kuşku duymak. Engeller, sınırlar görmek. Farklı olmayı istemek. Yaşlanmaya kafayı takmak. Yaşama olumsuz bir bakış açısıyla bakmak. Sıkışmış hissetmek. Her şeyi tek bir yön ya da bakış açısından görmek. Gelecekten çekinmek. Başkalarının sahip olduklarını istemek. Sağ Göz Verimlilik ve varsıllığın akışını...

Ağız Olası Etmenler Anlayış yoksunluğu, bağnazlık, düşünce kıtlığı. Kötü tu­tumlu olmak, incitici konuşmak, eleştirmek, yargılamak, de­dikodu yapmak. Aşırı kaygılanmak, kendinize yeterince sev­gi ya da ilgi göstermemek. Sağlıksız yiyecekler. Kendinizden nefret etmek. Çare Ağzınıza odaklanın. Ağzınızın içi nasıl? Dilinizi, dişleri­nizi, dudaklarınızı algılayın. Nasıl bir tat alıyorsunuz? Ferah mı yoksa ekşi...

Dişler Olası Etmenler Utanç, suçluluk, korku, öfke, kınama ve üzüntüye takı­lıp kalmak. Güçlü kararlar alamamak. Kendini savsaklamak. Çözülmemiş çocukluk sorunları ve sık sık kendini baltala­mak. Bunaltı ve gerginlik. Kendini açıkça dile getirememek­ten usanmak. Dişiniz ağrıyorsa küçük parmağınızın ucuyla baş par­mağınızın ucuna dokunun ve öbür parmaklarınızı dümdüz açın. Bunu...

Boyun Olası Etmenler İlişki sorunları. Duyguları aktaramamak. Biri sizi boğaz-lıyormuş gibi sıkışmış, kasılmış, baskı altında kalmış hisset­mek. Sorunlarla uğraşmak zorunda kalmamak için onları hasıraltı etme eğilimi. Özellikle ebeveyn, çocuklar ya da eski eşlerle ilişkilerin çözülmemiş sorunlarına takılıp kalmak. Sık sık öz saygı yitimi. Bir şeyler başarmak için.çabalayarak...

Olası Etmenler İlişki sorunları. Duyguları aktaramamak. Biri sizi boğaz-lıyormuş gibi sıkışmış, kasılmış, baskı altında kalmış hisset­mek. Sorunlarla uğraşmak zorunda kalmamak için onları hasıraltı etme eğilimi. Özellikle ebeveyn, çocuklar ya da eski eşlerle ilişkilerin çözülmemiş sorunlarına takılıp kalmak. Sık sık öz saygı yitimi. Bir şeyler başarmak için.çabalayarak...

Omuzlar Olası Etmenler Dünyanın ağırlığı altında ezilmek. Zorlanma, gerginlik ve kaygıya takılıp kalmak. Güvensizlik, kararsızlık, ürkeklik, bunaltı, üzüntü, reddedilme, çekingenlik, kuşkuculuk, ür­keklik. Kolayca incinmek. Düşük omuzlar neşe ve eğlence yoksunluğunun belirtisidir. Ciddiyet. Çözümlerden çok so­runlara odaklanmak. Çare Tüm ilginizi omuzlarınıza yöneltin. Nasıllar? Gergin mi, gevşek mi? Omuzladığmız tüm sorumlulukların...

Eller Olası Etmenler Yaşamın üstesinden gelememek. Sürekli "Bunlarla başa çıkamıyorum/' demek. Kendiniz dışında herkese yardım eli uzatmak. Kasılma ve yumruk sıkma sorunları. Romatizmalı ellere yol açan aşırı eleştiri ve kaygı. Aşırı sıkı kavrayan ellere yol açan gelecek kaygısı ve yaratıcılık beceresine inanma­mak, iyileştirici eller başkalarını iyileştirmeye eğilimlidir;...

error: Content is protected !!