Bedenin Dili

Parmaklar Olası Etmenler Dokunma, tutma, bırakma, verme ve alma becerileri yoksunluğu. Bedendeki beş temel çakrayla; kök, sakral, solar pleksus, yürek ve boğaz çakralarıyla bağlantı sorunları. Sağ El Baş parmak — Beyindeki pineal ve hipofiz bezleriyle ilintili olup denge kazanmayı sağlar. Yaratıcı güç, cinsel ener­ji ve yaşam dürtüsü yoksunluğu sorunları....

Olası Etmenler Yaşamın güçlükleri, gerilimi ve beklentileri karşısında bunalmak. Engel algılarından ötürü korku. Geçmişin çözül­memiş konularının ağır yükü altında ezilmek. Destek gör­mediğinizi düşünüp kendinizden kuşkuya düşmek, güven­sizliğe kapılmak. Sağ Bacak Eyleme geçme güçlüğü. Zayıf, sınırlandırılmış, güven­siz, desteksiz, dengesiz hissetmek. Kendinizi baltalayarak yanlış yönde ilerlemek, yaşamın akıntısına karşı kürek...

Dizler Olası Etmenler Denetim, suçlama, yargılama, öfke, dargınlık, hüsran, katılık. Sıkışmış hissetmek. Geçmişten bir kişi, konu ya da olayla başa çıkmakta güçlük. Karmaşa. Askıya alınmış arzu­lar ve gerçekleştirilmemiş düşler. Çözülmemiş aile sorunları. Karar almakta ve kendini vermekte güçlük. İlerleme korku­su. Olacakları önden bilmeden edememek. Soğ Diz Baba, kardeş, amca...

Ayak Parmakları Olası Etmenler Yargılama, reddedilme, yabancılık, yitiklik, kararsızlık duyguları; bir köşeye kıvrılıp saklanmayı istemek. Aşırı ger­ginlik ve zorlanma. Sağ Ayak Baş parmak — Yaşamda yönü şaşırmak. Kendinize "Ne­reye gidiyorum böyle?" diye sormak. Sıkışmış hissetmek, ilerlemekten çekinmek; yaşam, para ve güvenlik konusunda geçmişin çağ dışı inançlarını taşımak. Kendini açıkça...

Topuklar Olası Etmenler Kafa karışıklığı, iç çatışma, kuşku. Benliğinizin özünü sorgulamak. Kararlarınızdan kuşkuya kapılmak. Birdenbire durup yaşamınızı değerlendirme gereği duymak. Yaşamın akışı ve dengesinin dışında kalmak. Gücünüzü, dayanağınızı yitirdiğinizi hissetmek. Gerçekten olup bitenleri söylemek yerine başkalarının yanında parmaklarınızın ucuna basarak yürümek. Çare Birkaç dakika boyunca topuklarınızı ovalayın. Ayakları­nızı yere...

Göğüsler Olası Etmenler Başkalarına bol keseden dağıttığınız şefkadi, korumacı sevginin size verilmemesi. Başkalarından sevgi ve destek al­mayı hak etmediğinizi düşünmek Sağ Göğüs Yerinde duramamak, hep meşgul olmak. İşkoliklik eğili­mi. Hayır diyememek. Bir şeyler yapmazsanız göğün başını­za yıkılacağını sanmak. Herkesi mutlu etmeye çalışırken her yönden hüsrana uğramak. Bazen bir köleyi...

Uriner Sistem: Üriner sistemin işlevi suyu fıltreleme süreçlerinin ar­dından bedende dolaştırıp çeşitli sistemlere temiz sıvı sağla­maktır. Bedende biriken atıklar hastalık ve ölüme yol açar. Uriner sistem böbrekler, idrar kanalları ve idrar kesesin­den oluşur. Kendinizi öfkeli, karamsar ve değersiz hissettiğinizde, ayrıca sizde bir şeylerin ters gittiği yönünde derin inançların...

İskelet Sistemi İskelet sistemi bedenin temelini oluşturur, onu destek­ler. Ayrıca öbür bedensel sistemleri dış etkilerden korur. İskelet sistemi başlıca kemikler, tendonlar, kıkırdaklar ve bağ dokulardan oluşur. Kendinizi ve çevrenizdekileri sertçe yargıladığınızda ya da ihanet, dargınlık, katılık, sınırlandırma, karamsarlık ve kı­nama duyguları taşıdığınızda iskelet sistemi bozulmaya baş­lar. Bu durumda daha...

Sindirim Sistemi Sindirim sistemi besinleri parçalayarak tüm bedenin en iyi şekilde çalışması için gereken enerjiyi oluşturur. Ayrıca bedensel atıkları toplayıp sindirilemez lifler olarak dışarı atar. Besinlerin işlenmesi zarar görünce sağlığınız da etkile­nir. Sindirim sistemi başlıca ağız, yutak, mide, ince ve kalın bağırsak, rektum ve anüsten oluşur. Çözülmemiş öfke,...

Karaciğer Olası Etmenler Saldırganlık, öfke, suçluluk, korku, nedensiz hüsran. Kendinizi cezalandırma, gelişiminizi baltalama isteği. Sürekli iç çelişki ve çatışma. Karar alma güçlüğü. Sürekli başkalarını kusurlu bulmak, suçlamak. Kurban gibi davranmaya, "zavallı ben" tavrı takınmaya eğilim göstermek. Başkalarının öğütie-rine, önerilerine kulak asmamak. Bağışlamakta, geride bırak­makta güçlük çekmek. Uyuma,...

error: Content is protected !!